Białogardzki Budżet Obywatelski
400.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na projekty ogólnomiejskie
400.000 PLN

Projekty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Białogardzki bieg uliczny 16

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Teren Miasta Białogard, ulice w centrum miasta będące w zarządzie Miasta Białogard, start i meta biegu na ul. Kopernika na wysokości Parku Orła Białego

Opis projektu Białogardzki bieg uliczny – to projekt zakładający organizację integracyjnych biegów ulicznych dla różnych kategorii wiekowych. Impreza ma promować zdrowy i aktywny styl życia wśród mieszkańców Białogardu, integrować różne środowiska i grupy wiekowe. Zakładamy realizację kilku biegów z podziałem na kategorie wiekowe, w związku z tym różny będzie ich dystans. Trasa biegu przebiegać będzie ulicami centrum Białogardu. Start i metę zaplanowano ul. Kopernika, na wysokości parku Orła Białego. Biegowi towarzyszyć będzie festyn rodzinny promujący zdrowy i aktywny styl życia. Zwycięzcy biegów w swoich kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale. Dla uczestników biegów zapewniony zostanie ciepły poczęstunek. Termin organizacji Białogardzkiego biegu ulicznego planowany jest jesienią, na przełomie września i października 2019 roku. Przewidujemy udział do 500 osób. Współautor projektu - PIOTR ROZMUS

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor Paweł Wiśniewski

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Boisko do gry w piłkę nożną na osiedlu ks. Cz. Berki w Białogardzie. 17

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Budowa boiska do gry w piłkę nożną zaplanowana jest na działce nr 117/57 obręb 019 (obok placu zabaw dla dzieci).

Opis projektu Projekt przewiduje budowę boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 50mx30m. Zakres prac obejmuje: niwelację (wyrównanie) terenu pod boisko; przygotowanie podłoża pod boisko /nawiezienie ziemi urodzajnej – ok. 225 t, posianie trawy, wałowanie itp.; zakup i montaż 2 szt. bramek z siatkami; zakup i montaż 4 ławek i 2 koszy na śmieci; tablica informacyjna.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 49.100 PLN

Autor WALDEMAR DANKOWSKI

Status Opinia negatywna

Data dodania

BLIŻEJ SIEBIE - cykl imprez integracyjnych 18

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu 1) Park Orła Białego 2) Targowisko Miejskie 3) Budynek CKiSE, ul. 1 Maja 15

Opis projektu BLIŻEJ SIEBIE – cykl imprez integracyjnych, to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych, poszanowania i tolerancji. To także propozycja dla całej lokalnej społeczności do współtworzenia tych wydarzeń poprzez aktywne w nich uczestnictwo. Imprezy w swoim wymiarze mają być wielopokoleniowe, rodzinne, o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Będą one również doskonałą okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. Podstawowe cele to: wsparcie ludzi niepełnosprawnych, stwarzanie im przyjaznych okoliczności i warunków do rozwoju oraz motywowanie do wysiłku i pracy nad sobą. Podejmowane działania mają przyczyniać się do bliższego poznania, budowania solidnych podstaw do wzajemnego zrozumienia, poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog włączane są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny, znajomi oraz cała społeczność lokalna. Projekt BLIŻEJ SIEBIE – cykl imprez integracyjnych, zakłada organizację trzech wydarzeń. Składowymi projektu są: Święto latawca, Wspólny świat, Twórczość bez barier. Impreza pod nazwą Święto latawca, to rekreacyjno-zabawowy plener, którego osią jest konkurs latawcowy. W konkursie, oprócz osób niepełnosprawnych, wezmą udział przede wszystkim dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Działanie to jest również elementem edukacji i uwrażliwienia młodych ludzi. Lokalizacja: targowisko miejskie. Koszty przeprowadzenia imprezy obejmują m.in. nagrody dla uczestników, poczęstunek, animatora gier i zabaw, przygotowanie stanowisk sprawnościowych. Termin realizacji: wrzesień. Impreza pod nazwą Wspólny świat, to rodzinny piknik kulturalno-rekreacyjny w parku Orła Białego. Działania zorganizowane będą na istniejącej w parku mini scenie oraz w jej obrębie. Przygotowana zostanie strefa zabaw dziecięcych, uruchomiona będzie strefa ruchu – fitness. W planie są konkursy dla dzieci i dorosłych. Odbędą się spektakle teatralne, prezentacje taneczne, wokalne i koncert. Dodatkowo, jeśli okaże się to możliwe to także koncert na wyspie, która znajduje się na środku stawu. Impreza będzie też praktyczną lekcją na temat praw i możliwości osób niepełnosprawnych oraz seniorów – w tym celu przygotowane będą punkty informacyjne. Propozycja obejmuje ponadto stoiska tematyczne, takie jak z wyrobami od osób niepełnosprawnych czy DKMS. Zakładany jest pokaz służb mundurowych i ratowniczych. Koszty związane z imprezą obejmują m.in. przygotowanie terenu, nagrody dla uczestników, honoraria dla wykonawców, poczęstunek, animatora gier i zabaw. Termin realizacji: wrzesień. Impreza pod nazwą Twórczość bez barier, to prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych. Główne cele wydarzenia to promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych poprzez prezentacje ich dorobku artystycznego, uzyskanego w ramach terapii zajęciowej, zwiększenie poczucia ich wartości, rehabilitacja społeczna. Wystąpią przedstawiciele domów samopomocy i WTZ z Białogardu oraz naszego regionu. W imprezie zaprezentują się również artyści pełnosprawni. Działanie to ma charakter wyjątkowego święta dla osób niepełnosprawnych. Możliwość prezentacji daje im poczucie radości i spełnienia oraz zapewnia wspaniałą, niezapomnianą zabawę motywując do dalszej pracy. Lokalizacja: Centrum kultury i Spotkań Europejskich. Koszty przeprowadzenia imprezy obejmują m.in. nagrody dla uczestników, honoraria dla wykonawców, poczęstunek. Termin realizacji: listopad. Impreza pod nazwą „o Złoty Haczyk Drugie Wojewódzkie zawody wędkarskie”. Impreza skierowana do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor JUSTYNA TARASEWICZ

Status Opinia negatywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

„Automatyczne defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Białogard” 19

Wybrany do realizacji

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu 1.Budynek ZUS przy ul. Wojska Polskiego 56.2)Budynek Sądu Rejonowego przy ul. Lipowej 1.3)Budynek CKiSE przy ul. 1 Maja 15.4)Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Wolności 16 .5)Budynek hali sportowej LO przy ul. Grunwaldzkiej 46 .6)Budynek Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Białogardzie przy ul. Stefana kard. Wyszyńskiego 5 .7)Budynek UM przy ul. 1 Maja 18 .

Opis projektu Badania prowadzone przez największe towarzystwa ratownicze na świecie dowodzą, że 90% wszystkich nagłych zatrzymań krążenia (NZK) na świecie występuje w mechanizmie migotania komór. Defibrylator jest jedynym urządzeniem mogącym odwrócić ten stan i przywrócić prawidłową pracę serca. Badania wykazują także, że po upływie 10-15 minut od wystąpienia NZK i braku pomocy (defibrylacji) zmiany w organizmie są już nieodwracalne i śmiertelne. W praktyce wygląda to tak, że z każdą minutą bez pomocy ucieka około 10% szans na powrót spontanicznego krążenia i powrót Pacjenta do zdrowia. Przy obecnej liczbie wezwań Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) prawdopodobieństwo wystąpienia NZK i braku wolnego ZRM jest bardzo duże. Średni czas dojazdu ZRM w mieście wynosi około 8 minut, a przyjmuje się, że 4 pierwsze minuty są kluczowe. Kiedy ambulanse stacjonujące w Białogardzie zadysponowane są do innych wezwań czas ten znacznie się wydłuża. W takich przypadkach dysponowane są najbliższe ZRM z sąsiednich miast a czas dojazdu tych zespołów to około 30 minut. Rozmieszczenie automatycznych defibrylatorów AED oraz odpowiednie przeszkolenie mieszkańców, może w znacznym stopniu przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa oraz skutecznie udzielanie pomocy osobom w stanie nagłego zatrzymania krążenia do czasu przyjazdu ZRM1. Do projektu wytypowano kilka najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców instytucji użyteczności publicznej oraz pilotażowo jeden z kościołów. Przeprowadzony z większością Zarządców wywiad wykazał, że w wielu tych podmiotach występowały wcześniej przypadki zawałów (np. w ZUSie, Sądzie Rejonowym). W wyborze lokalizacji kierowano się zwłaszcza grupą docelową ludzi w podeszłym wieku oraz miejscami, gdzie odbywają się duże imprezy kulturalne i zgromadzenia. Początkowo rozważano umiejscowienie AED w kapsułach na zew. budynków, by były dostępne 24 h/dobę. Ostatecznie zdecydowano się jednak na montaż urządzeń wewnątrz budynków, ponieważ instalacja kapsuł na zewnątrz wiąże się z koniecznością podłączenia energii elektrycznej i nierzadko uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Przy montażu wewnętrznym odchodzi konieczność zapewnienia ogrzewania i szczelności skrzynki, minimalizujemy też ryzyko wandalizmu i kradzieży a sama kapsuła jest dużo tańsza i zastąpiona przez skrzynkę (ryc. 1). W piśmiennictwie można znaleźć tylko sporadyczne przypadki, gdy AED został użyty poza godzinami pracy instytucji, w której się znajdował, więc uważam, że montaż wewnątrz jest w naszym przypadku wystarczający. W myśl przepisów Prawa Budowlanego taki montaż skrzynki na ścianie nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Żeby rozpropagować ideę bezpiecznego miasta i uświadomić mieszkańców, że w budynku znajduje się AED proponuje się oznaczenia również na zew. budynków.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 47.397,02 PLN

Autor PAWEŁ ZDOLIŃSKI

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego w Białogardzie. 20

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Istniejący plac zabaw przy ulicy Raczyńskiego w Białogardzie.

Opis projektu Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Raczyńskiego w urządzenia do zabawy i rekreacji dla dzieci. Bazuje na produktach firmy ASTRUS (ASTRUS – place zabaw, ul. BOWiD 9 E, 75-209 Koszalin): Urządzenie linowe Annapurna (7.769,91 zl brutto), karuzela krzyżowa Ventus 3103S (3.936 zł brutto), drewniany zestaw zabawowy 1073 (13.747,71 zł), stonoga 3008S-2 TUBY 0.85M (8.868,30 zł brutto). Dodatkowo projekt przewiduje montaż naziemnej kwadratowej trampoliny o wymiarach 150x150 cm (cena brutto wraz z montażem 6.500 zł) – producent: ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina. Wymiany wymagają również drewniane elementy istniejących na placu ławek betonowo-drewnianych, które uległy przez lata zniszczeniu, ubytki w drewnie powodują zagrożenie dla dzieci bawiących się na placu. Koszt wymiany ww. elementów – 2000 zł brutto. Według projektu teren placu powinien być uporządkowany i uzupełniony o nowy piasek.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 49.821,92 PLN

Autor MAREK KRÓL

Status Opinia negatywna

Data dodania

RENOWACJA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW 21

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Na Kisielicach Dużych w Białogardzie znajduje się jeden plac zabaw- mieści się zaraz za budynkiem mieszkalnym nr 27.

Opis projektu Ponieważ plac zabaw jest w stanie krytycznym, urządzenia z drewna są tragicznie- rozpadają się- rodzice boją się puszczać swoje dzieci ponieważ zabawa w takich miejscach może spowodować uszczerbek na ich zdrowiu. W pobliżu jest żłobek a dzieci niestety nie mogą cieszyć się zabawą na świeżym powietrzu. Chciałabym by zostały zakupione nowe urządzenia do zabawy a także zamontowane oświetlenie oraz monitoring co w znacznym stopniu pomoże w funkcjonalności tego miejsca. Dzięki renowacji placu zabaw dzieci zyskają nowe, bezpieczne miejsce do zabawy a rodzice chwilę wytchnienia.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor ANNA JANKOWSKA

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Modernizacja przystanków autobusowych przy ul. Kisielice Duże. 22

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Na Kisielicach Dużych są umieszczone 4 przystanki autobusowe, wymagające renowacji: 1) obok budynku nr 6; 2) pomiędzy budynkami 3 i 5; 3) obok budynku nr 25; 4) przy budynku nr 26.

Opis projektu W ramach projektu ma być zrealizowany zakup wiat przystankowych oraz ich montaż na wymienionych przystankach autobusowych. Ludzie czekający na autobus nie mają możliwości, by ukryć się przed deszczem lub śniegiem a takie zabezpieczenie daje możliwość, by nie moknąć lub po prostu usiąść i odpocząć.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 25.000 PLN

Autor LUCYNA JANKOWSKA

Status Opinia negatywna

Data dodania

Festiwal W Centrum Hip-Hopu 23

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Plac Wolności lub Plac Wyspiańskiego w Białogardzie

Opis projektu Projekt zakłada organizację imprezy pn. „Festiwal W Centrum Hip-Hopu”. Będzie to jednodniowe wydarzenie składające się z kilku koncertów muzyki hip-hop. Projekt stworzony jest z myślą o ludziach młodych, dla których w Białogardzie wciąż brakuje interesującej oferty koncertowej. Impreza zaplanowana przez autora projektu będzie doskonałą okazją do integracji i wspólnej zabawy ludzi młodych zarówno wiekiem jak i duchem. „Festiwal W Centrum Hip-Hopu” ma być alternatywną propozycją kulturalną dla mieszkańców Białogardu i okolic. To również okazja, aby zobaczyć i posłuchać na żywo ulubionych artystów, znanych dotychczas jedynie z albumów, klipów i wywiadów! Planowany przez autora termin imprezy to 30 lub 31 sierpnia 2019 r. Impreza zorganizowana pod koniec wakacji będzie doskonałym zwieńczeniem sezonu letniego. „Festiwal W Centrum Hip-Hopu” odbędzie się na świeżym powietrzu. Autor bierze pod uwagę dwie lokalizacje (w zależności od możliwości organizacyjnych miasta): Plac Wolności lub Plac Stanisława Wyspiańskiego w Białogardzie. Planowany czas imprezy to 4 godziny – 19-23 (ramy czasowe mogą ulec zmianie). Wstęp będzie bezpłatny. Na scenie festiwalu wystąpią lokalni reprezentanci sceny hip-hop (Białogard i okolice) oraz specjalnie zaproszeni wykonawcy znani szerokiej publiczności. Autor projektu kontaktował się z wieloma wykonawcami. Szczegółowe ustalenia będą jednak możliwe, gdy projekt przejdzie wszystkie etapy weryfikacji, uzyska odpowiednią ilość głosów i autor będzie miał pewność, co do realizacji. Festiwal zorganizowany zostanie we współpracy z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, które ma bogate doświadczenie w realizacji tego typu wydarzeń w naszym mieście. Mamy, więc pewność, że białogardzianie otrzymają profesjonalnie przygotowaną imprezę, na której będą mogli bezpiecznie się bawić.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor katarzyna nowak

Status Opinia pozytywna

Data dodania

FINANSOWANIE STERYLIZACJI/KASTRACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH. 24

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu miasto Białogard

Opis projektu Celem projektu jest stworzenie mieszkańcom Białogardu możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących oraz domowego pupila (kota, psa) na terenie miasta Białogard. Projekt szacunkowo zakłada przeprowadzenie 140 kastracji/sterylizacji kotów wolno bytujących i właścicielskich oraz 20 zabiegów kastracji/sterylizacji psów właścicielskich. Zabieg obejmuje: - wizytę kwalifikującą - w zależności od wywiadu badanie krwi u psów/suk właścicielskich - wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji - odrobaczenie kotów wolno żyjących - wykonanie przed zabiegiem testu FIV/FeLV u kotów wolno bytujących, w celu wyeliminowania chorób wirusowych i zakaźnych - wizytę kontrolną. Projekt wychodzi na przeciw potrzebom wszystkich mieszkańców naszego miasta, którym los zwierząt nie jest obojętny, karmicieli kotów oraz osób zaniepokojonych wciąż zwiększającymi się ilościami porzuconych i chorych zwierząt. Zabieg sterylizacji/kastracji to jedyna skuteczna i humanitarna metoda na ograniczenie bezdomności zwierząt, której głównymi przyczynami są m.in.: niekontrolowane rozmnażanie się i porzucanie zwierząt. Właściciele psów i kotów, którzy wykastrują/wysterylizują swoje zwierzęta unikną wielu nieprzyjemnych sytuacji. Zniknie problem niechcianych ciąż, zwierzęta będą spokojniejsze, gdyż nie będzie rozpraszał je popęd płciowy. Znikną kocie nawoływania podczas rujek, ucieczki albo odwiedziny psów/kocurów, nieprzyjemne znakowanie terenu przez dorosłe kocury. Zabieg minimalizuje ryzyko występowania chorób nowotworowych w tym ropomacicza, ciąży urojonej oraz przedłuży życie naszego pupila. Jest skuteczniejszą metodą od podawania antykoncepcyjnych środków hormonalnych mających wiele skutków ubocznych. Zabieg kastracji/sterylizacji wpłynie nie tylko na komfort życia tych zwierząt, ale również mieszkańców. Zabieg pozwala na ograniczenie nadpopulacji zwierząt. Im mniej niechcianych i porzucanych zwierząt, niekontrolowanych ciąż tym mniej zwierząt trafiających do schronisk. Osoby opiekujące się kotami, tzw. karmiciele mogą skuteczniej dokarmiać swoich podopiecznych i zabezpieczać je zwłaszcza przed zimą. Całkowity budżet przeznaczony na ten projekt wynosi 50 000 zł. Ilość zabiegów jest szacunkowa. Będzie uzależniona od wyniku przetargu oraz kolejności wpływania wniosków przez mieszkańców. Ilość zabiegów zależna będzie od zwierzęcia, jakie zostanie dostarczone. Zabieg sterylizacji suk/kotek jest znacznie droższy od zabiegu psów/kocurów. Również waga psa/suki ma decydujący wpływ na koszt i ilość przeprowadzonych zabiegów. Gabinet weterynaryjny, który będzie przeprowadzał zabieg, zostanie wybrany przez miasto Białogard w drodze postępowania. Finansowanie obejmuje również promocję idei kastracji/sterylizacji zwierząt na terenie miasta Białogard.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor Aneta Kuziko-Kemuś

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

ALE CYRKI! LETNIE RODZINNE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 25

Wybrany do realizacji

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Park Orła Białego, Plac Wolności. Istnieje także możliwość przeprowadzenia działań artystycznych w innych miejscach na terenie miasta.

Opis projektu Projekt „Ale Cyrki! Letnie Rodzinne Wydarzenia Artystyczne” to wspaniała przygoda dla dzieci i dorosłych. To świetna i wyjątkowa rozrywka, która bawić będzie przede wszystkim najmłodszych, ale także ich rodziców oraz babcie i dziadków. Cele projektu to: rozbudzanie kreatywności, pasji poznawczej i ogólnej potrzeby własnego rozwoju u dzieci, atrakcyjnie i nietuzinkowo spędzony czas w naszym mieście w trakcie wakacji (tak jak jeszcze nigdy dotąd w takiej formule), a także wywoływanie uśmiechu jako widocznej oznaki szczęścia. Stanie się to dzięki znakomitym przedstawieniom i animacjom, w których najmłodsi będą aktywnie uczestniczyć – m.in. osobiście spróbują np. żonglerki, zrobić magiczną sztuczkę, potańczyć, rozśmieszyć widownię i zaskoczyć samych siebie! Natomiast dorośli będą mogli przenieść się wspomnieniami do czasu własnego dzieciństwa. Co ważne, w trakcie wszystkich działań artyści będą rozdawać uśmiechy w nieskończonych ilościach, a białogardzianie rozniosą je po mieście i przyniosą do domów! Projekt zakłada realizację cyklu wydarzeń artystycznych w przestrzeni otwartej, w której zagoszczą komicy, klauni, aktorzy, muzycy, iluzjoniści, akrobaci, żonglerzy, szczudlarze i mimowie. Publiczność znajdzie się w kolorowym i radosnym świecie. Na projekt składają się dwa festyny rodzinne w parku Orła Białego. Te kilkugodzinne imprezy wzbogacone zostaną o strefę dmuchanych instalacji do dziecięcych wariacji. Ponadto, w dniu imprezy każde dziecko, które będzie obchodzić akurat swoje urodziny otrzyma prezent! W ramach projektu odbędzie się jeszcze kilka artystycznych pikników, które przeprowadzone zostaną zarówno w parku Orła Białego, jak i na Placu Wolności. Do ich realizacji może być także wykorzystana codzienna przestrzeń osiedlowych oraz ulicznych skwerów. Każda impreza to swoiste wydarzenie artystyczne, skierowane do dzieci i młodzieży spędzających wakacyjny czas w Białogardzie. Planowana realizacja projektu: lipiec – sierpień, w terminach po uzgodnieniu z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, partnera całego wakacyjnego przedsięwzięcia.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor Bartłomiej Jaskulski

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Białogardzki Kongres Samorządów Uczniowskich 26

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Miasto Białogard

Opis projektu Zadaniem proponowanym przez nas w ramach Białogardzkiego Budżetu Obywatelskiego jest organizacja Kongresu Samorządów Uczniowskich w Białogardzie, który odbędzie się 4 Października 2019 r. Podczas wydarzenia odbędą się wykłady, warsztaty i dyskusje moderowane związane z poprawą działalności Samorządów Uczniowskich w szkołach. Poruszone zostaną tematy takie jak: miejskie inicjatywy dla młodzieży, sposoby pozyskiwania sponsorów na działania Samorządów, efektywne rozpisywanie rocznego planu działania, itp. W kongresie wezmą udział Samorządy Uczniowskie białogardzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prelegentami podczas wydarzenia będą autorytety w każdej z dziedzin, m.in.: władze Miasta Białogard, specjaliści od finansowania samorządów uczniowskich, osoby posiadające dużą wiedzę w zakresie zarządzania projektami oraz Liderzy Polityki Młodzieżowej z całego kraju. Wydarzenie ma na celu zwiększenie umiejętności członków samorządów uczniowskich w zakresie tworzenia projektów, planowania pracy, znajdowania funduszy na realizację określonych zadań, inspirowanie członków do podejmowania różnych inicjatyw oraz umożliwiać wymianę doświadczeń między samorządami. Wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie inicjatyw które podejmuje Miasto Białogard na rzecz lokalnej młodzieży. Uczniowie zwiększą swoje kompetencje współpracy w grupie i organizacyjne.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 49.200 PLN

Autor Bartosz Werkowski

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Renowacja boiska sportowego na os. Olimpijczyków. 27

Wybrany do realizacji

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Osiedle Olimpijczyków, ul. Komara, działka nr 203/4 i 6 obręb 010.

Opis projektu Renowacja istniejącego boiska sportowego do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach ok. 8m x 16m, poprzez wybudowanie nowej nawierzchni, nowych stojaków do koszykówki, nowych słupków do siatkówki oraz ogrodzenie terenu.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor ALEKSANDRA CHEBA

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Kino Letnie w Białogardzie 28

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu 1/ Plac Wyspiańskiego, 2/ Plac Wolności, 3/ Osiedle Olimpijczyków (działka nr 207/10, 207/11).

Opis projektu Projekt zakłada organizację trzech bezpłatnych projekcji filmów w plenerze, na świeżym powietrzu. Zadanie miałoby zostać zrealizowane przy współpracy z podmiotem organizującym tego typu wydarzenia. Wydarzenie miałoby się odbyć w miesiącach lipiec-sierpień w każdym z trzech miejsc: Plac Wyspiańskiego, Plac Wolności, Osiedle Olimpijczyków – w różnych terminach. Autor projektu zakłada, że wydarzenie odbędzie się w trzy soboty w porze wieczornej, w terminie nie kolidującym z innymi wydarzeniami kulturalno/rozrywkowymi organizowanymi przez miasto lub podmioty publiczne. Autor projektu zakłada, że tytuły wyświetlanych filmów wybrane zostaną przez społeczność lokalną za pośrednictwem ankiety internetowej np. za pośrednictwem mediów społecznościowych. W każdym terminie „Kina letniego” wyświetlone zostałyby dwa filmy. Uczestnicy – mieszkańcy mieliby do dyspozycji leżaki lub krzesełka zapewnione przez podmiot organizujący pokaz. Dodatkowo zapewniony zostałby bezpłatny popcorn. W wielu miejscowościach w Polsce tak forma spędzania czasu w miesiącach letnich, ma charakter cykliczny i przyczynia się do integracji lokalnej społeczności.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 24.200 PLN

Autor JOANNA KRZYWY

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Białogardzki Bieg Uliczny 29

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Białogardzki Bieg Uliczny odbędzie się w Białogardzie. Proponowana trasa biegu wytyczona zostanie na ulicach miasta Białogard w obrębie centrum. Proponowana trasa biegu w załączeniu. Autor dopuszcza modyfikację trasy biegu na etapie realizacji projektu.

Opis projektu Bieg uliczny na dwóch dystansach: 10 km i 5 km w terminie sierpień, wrzesień lub październik 2019. Termin uzależniony jest od możliwości organizacyjnych, czasu niezbędnego na uzyskanie odpowiednich pozwoleń, uzgodnień etc. Autor projektu uważa, że najatrakcyjniejszym terminem byłby miesiąc sierpień w weekend, podczas Dni Białogardu. Bieg mógłby stanowić dodatkowy element uatrakcyjniający obchody Dni Białogardu. Bieg może stanowić również zupełnie autonomiczną imprezę w innym terminie. Najdogodniejszy termin to sobota w godzinach południowych. Bieg odbyłby się na dwóch dystansach. Łączny limit uczestników 400 osób. 10 km – bieg główny dla bardziej zaawansowanych oraz 5 km dla mniej zaawansowanych lub początkujących. Bieg mógłby zostać zorganizowany przez podmiot specjalizujący się w organizacji tego typu wydarzeń (autor ujął koszt w preliminarzu) lub po zweryfikowaniu możliwości przez samorząd miasta, przy współpracy z BOSiR, środowiskiem biegaczy, wolontariuszy i podmiotami prywatnymi. Bieg zostałby wytyczony na ulicach miasta. Trasa zostałaby, przy udziale podmiotu świadczącego tego typu usługi, odpowiednio oznaczona i zabezpieczona. Czas biegu każdego zawodnika byłby odmierzony odpowiednią aparaturą. Uczestnicy biegu dokonywaliby zgłoszeń za pośrednictwem Internetu oraz na miejscu w biurze zawodów, w dniu startu. Opłata startowa wyniosłaby 30 zł. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składałaby się: numer startowy, agrafki, talon na poczęstunek oraz wodę, a także koszulka okolicznościowa (w zależności od tego, czy Miasto pozyska sponsora w pakiecie startowym mogą znaleźć się gadżety reklamowe, odblaski, ulotki etc.). Po ukończeniu biegu, każdy uczestnik otrzymuje medal okolicznościowy. Trzech najlepszych zawodników w kategorii open mężczyzn i kobiet oraz po jednym zawodniku w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (do 20, do 30, do 40, do 50 i powyżej 50) otrzymują pamiątkowe puchary. Po zakończeniu biegu na uczestników czekać będzie poczęstunek (może to być coś słodkiego lub np. grochówka w zależności od możliwości organizacyjnych). Na trasie biegu zlokalizowany byłby punkt z wodą. Impreza zostałaby zabezpieczona przez służby medyczne oraz porządkowe. Impreza poprzedzona byłaby rozgrzewką poprowadzoną przez spikera prowadzącego, z oprawą muzyczną. Bieg ma na celu popularyzację biegania, a także zdrowego stylu życia. Od dłuższego czasu obserwuje się wzrost popularności tej dyscypliny sportu w Polsce. Codziennie możemy zaobserwować w lasach, parkach, na ulicach miasta osoby biegające. Wiek, wykształcenie nie ma tutaj znaczenia. Każdy może spróbować. Bieg uliczny pozwoli na rywalizację wśród biegaczy, a także pokaże nasze miasto z innej perspektywy „z ulicy”, którymi na co dzień poruszamy się samochodami.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor PIOTR ROZMUS

Status Scalone

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

BIAŁOGARDZKI MURAL ARTYSTYCZNY 30

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu Ściana budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białogardzie, przy ul. Kościelnej 1.

Opis projektu Mural artystyczny na ścianie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białogardzie, przy ul. Kościelnej 1. Proponowany wykonawca to koszaliński artysta Tomasz Żuk "CUKIN", który jest gotowy podjąć pracę "od zaraz".

Szacunkowa wartość realizacji projektu 50.000 PLN

Autor Dominika Kłódka

Status Opinia pozytywna

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.