Białogardzki Budżet Obywatelski
400.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na projekty ogólnomiejskie
400.000 PLN

BLIŻEJ SIEBIE - cykl imprez integracyjnych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 18

Opis projektu BLIŻEJ SIEBIE – cykl imprez integracyjnych, to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych, poszanowania i tolerancji. To także propozycja dla całej lokalnej społeczności do współtworzenia tych wydarzeń poprzez aktywne w nich uczestnictwo. Imprezy w swoim wymiarze mają być wielopokoleniowe, rodzinne, o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Będą one również doskonałą okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. Podstawowe cele to: wsparcie ludzi niepełnosprawnych, stwarzanie im przyjaznych okoliczności i warunków do rozwoju oraz motywowanie do wysiłku i pracy nad sobą. Podejmowane działania mają przyczyniać się do bliższego poznania, budowania solidnych podstaw do wzajemnego zrozumienia, poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog włączane są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny, znajomi oraz cała społeczność lokalna. Projekt BLIŻEJ SIEBIE – cykl imprez integracyjnych, zakłada organizację trzech wydarzeń. Składowymi projektu są: Święto latawca, Wspólny świat, Twórczość bez barier. Impreza pod nazwą Święto latawca, to rekreacyjno-zabawowy plener, którego osią jest konkurs latawcowy. W konkursie, oprócz osób niepełnosprawnych, wezmą udział przede wszystkim dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Działanie to jest również elementem edukacji i uwrażliwienia młodych ludzi. Lokalizacja: targowisko miejskie. Koszty przeprowadzenia imprezy obejmują m.in. nagrody dla uczestników, poczęstunek, animatora gier i zabaw, przygotowanie stanowisk sprawnościowych. Termin realizacji: wrzesień. Impreza pod nazwą Wspólny świat, to rodzinny piknik kulturalno-rekreacyjny w parku Orła Białego. Działania zorganizowane będą na istniejącej w parku mini scenie oraz w jej obrębie. Przygotowana zostanie strefa zabaw dziecięcych, uruchomiona będzie strefa ruchu – fitness. W planie są konkursy dla dzieci i dorosłych. Odbędą się spektakle teatralne, prezentacje taneczne, wokalne i koncert. Dodatkowo, jeśli okaże się to możliwe to także koncert na wyspie, która znajduje się na środku stawu. Impreza będzie też praktyczną lekcją na temat praw i możliwości osób niepełnosprawnych oraz seniorów – w tym celu przygotowane będą punkty informacyjne. Propozycja obejmuje ponadto stoiska tematyczne, takie jak z wyrobami od osób niepełnosprawnych czy DKMS. Zakładany jest pokaz służb mundurowych i ratowniczych. Koszty związane z imprezą obejmują m.in. przygotowanie terenu, nagrody dla uczestników, honoraria dla wykonawców, poczęstunek, animatora gier i zabaw. Termin realizacji: wrzesień. Impreza pod nazwą Twórczość bez barier, to prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych. Główne cele wydarzenia to promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych poprzez prezentacje ich dorobku artystycznego, uzyskanego w ramach terapii zajęciowej, zwiększenie poczucia ich wartości, rehabilitacja społeczna. Wystąpią przedstawiciele domów samopomocy i WTZ z Białogardu oraz naszego regionu. W imprezie zaprezentują się również artyści pełnosprawni. Działanie to ma charakter wyjątkowego święta dla osób niepełnosprawnych. Możliwość prezentacji daje im poczucie radości i spełnienia oraz zapewnia wspaniałą, niezapomnianą zabawę motywując do dalszej pracy. Lokalizacja: Centrum kultury i Spotkań Europejskich. Koszty przeprowadzenia imprezy obejmują m.in. nagrody dla uczestników, honoraria dla wykonawców, poczęstunek. Termin realizacji: listopad. Impreza pod nazwą „o Złoty Haczyk Drugie Wojewódzkie zawody wędkarskie”. Impreza skierowana do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.

Skrócony opis zadania / projektu BLIŻEJ SIEBIE – cykl imprez integracyjnych, to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych, poszanowania i tolerancji. To także propozycja dla całej lokalnej społeczności do współtworzenia tych wydarzeń poprzez aktywne w nich uczestnictwo. Imprezy w swoim wymiarze mają być wielopokoleniowe, rodzinne, o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. Będą one również doskonałą okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. Podstawowe cele to: wsparcie ludzi niepełnosprawnych, stwarzanie im przyjaznych okoliczności i warunków do rozwoju oraz motywowanie do wysiłku i pracy nad sobą. Podejmowane działania mają przyczyniać się do bliższego poznania, budowania solidnych podstaw do wzajemnego zrozumienia, poczucia wspólnoty prowadzącej do partnerskiego dialogu. W ten dialog włączane są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny, znajomi oraz cała społeczność lokalna. Projekt BLIŻEJ SIEBIE – cykl imprez integracyjnych, zakłada organizację trzech wydarzeń. Składowymi projektu są: Święto latawca, Wspólny świat, Twórczość bez barier. Impreza pod nazwą Święto latawca, to rekreacyjno-zabawowy plener, którego osią jest konkurs latawcowy. W konkursie, oprócz osób niepełnosprawnych, wezmą udział przede wszystkim dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Działanie to jest również elementem edukacji i uwrażliwienia młodych ludzi. Lokalizacja: targowisko miejskie. Koszty przeprowadzenia imprezy obejmują m.in. nagrody dla uczestników, poczęstunek, animatora gier i zabaw, przygotowanie stanowisk sprawnościowych. Termin realizacji: wrzesień. Impreza pod nazwą Wspólny świat, to rodzinny piknik kulturalno-rekreacyjny w parku Orła Białego. Działania zorganizowane będą na istniejącej w parku mini scenie oraz w jej obrębie. Przygotowana zostanie strefa zabaw dziecięcych, uruchomiona będzie strefa ruchu – fitness. W planie są konkursy dla dzieci i dorosłych. Odbędą się spektakle teatralne, prezentacje taneczne, wokalne i koncert. Dodatkowo, jeśli okaże się to możliwe to także koncert na wyspie, która znajduje się na środku stawu. Impreza będzie też praktyczną lekcją na temat praw i możliwości osób niepełnosprawnych oraz seniorów – w tym celu przygotowane będą punkty informacyjne. Propozycja obejmuje ponadto stoiska tematyczne, takie jak z wyrobami od osób niepełnosprawnych czy DKMS. Zakładany jest pokaz służb mundurowych i ratowniczych. Koszty związane z imprezą obejmują m.in. przygotowanie terenu, nagrody dla uczestników, honoraria dla wykonawców, poczęstunek, animatora gier i zabaw. Termin realizacji: wrzesień. Impreza pod nazwą Twórczość bez barier, to prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych. Główne cele wydarzenia to promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych poprzez prezentacje ich dorobku artystycznego, uzyskanego w ramach terapii zajęciowej, zwiększenie poczucia ich wartości, rehabilitacja społeczna. Wystąpią przedstawiciele domów samopomocy i WTZ z Białogardu oraz naszego regionu. W imprezie zaprezentują się również artyści pełnosprawni. Działanie to ma charakter wyjątkowego święta dla osób niepełnosprawnych. Możliwość prezentacji daje im poczucie radości i spełnienia oraz zapewnia wspaniałą, niezapomnianą zabawę motywując do dalszej pracy. Lokalizacja: Centrum kultury i Spotkań Europejskich. Koszty przeprowadzenia imprezy obejmują m.in. nagrody dla uczestników, honoraria dla wykonawców, poczęstunek. Termin realizacji: 12 grudnia 2019 r.

Autor JUSTYNA TARASEWICZ

Lokalizacja miejsca realizacji zadania / projektu

Adres 1) Park Orła Białego 2) Targowisko Miejskie 3) Budynek CKiSE, ul. 1 Maja 15

Stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowane zadanie / projekt Tereny i obiekty przeznaczone do realizacji projektu są własnością Miasta Białogard, jak również w zarządzie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

Szacunkowa wartość realizacji projektu

Kwota 50.000 PLN

Koszt po weryfikacji 50.000 PLN

Szacunkowy koszt zadania / projektu 1) Święto latawca m.in. nagrody dla uczestników, poczęstunek - 10.000 zł; 2) Wspólny świat, m.in. przygotowanie terenu, strefa zabaw dziecięcych (urządzenia), nagrody dla uczestników - 32.000 zł; 3) Twórczość bez barier, m.in. nagrody dla uczestników, honoraria dla wykonawców (teatr, muzyka), poczęstunek - 8.000,00 zł

Uwagi o kosztach eksploatacji Podmioty współpracujące przy realizacji zadania: Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, organizacje pozarządowe

Załączniki (np.: mapy, zdjęcia, grafiki, inne materiały)

Status

Status Opinia negatywna

Data dodania 2019-03-29 13:56

Powód odrzucenia Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych (ocena merytoryczna części C Załącznika nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Białogardu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego). Realizacja tożsamego projektu, w tym cykl imprez: Święto latawca, Współny Świat i Twórczość bez barier odbyła się w roku ubiegłym- tym samym projekt, który włynął do Urzędu Miasta Białogard 29 marca 2019 r. jest powtarzalny. Nie wnosi on nowych, innowacyjnych dla mieszkańców Białogardu wydarzeń, które wchodziłyby w skład proponowanego cyklu imprez integracyjnych. Mając na uwadze, iż w ramach ogłoszonego budżetu obywatelskiego na 2019 rok wpłynęło wiele innych projektów miękkich o nowatorskich pomysłach na realizację zadań na rzecz mieszkańców, oceniono projekt negatywnie pod względem merytorycznym.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.